Referenties

HET GEBRUIK VAN DE DSM IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Hoge Gezondheidsraad : DSM(5) : toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidszorgproblemen 

HET BEROEPSGEHEIM

Webinars van de Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale 

HET ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO’s  : Advies over het elektronisch patientendossier en de uitwisseling van gezondheidsgegevens 
Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen : Advies betreffende het elektronisch patiëntendossier