Home

Het Comité voor Vigilantie in de GGZ, tweetalig en multidisciplinair, brengt verenigingen, associaties en instellingen samen die actief zijn in de Belgische geestelijke gezondheidszorg.

In 2020 sloegen enkele psychologenverenigingen de handen in elkaar voor een gezamenlijk initiatief ter verdediging van de deontologie van de psycholoog.

Vanuit dit initiatief ontstond een blijvende samenwerking tussen Appelpsy, APPPsy en Uppsy-Bupsy,   met ondertussen versterking vanuit het Bfpt-Fbpt. Andere verenigingen en beroepsgroepen die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg nemen eveneens regelmatig deel aan deze voortgezette dialoog.

Contact en informatie
appelpsy@gmail.com
info@apppsy.be
info@uppsy-bupsy.be 
onthaal@bfpt-fbpt.be